YÖNETİM KURULUMUZ

Doğan TÜRKER Başkan

Erdoğan KİRAZ Başkan Yard.

Serap YILDIRIMKANLI Genel Sekreter

Mustafa ÇETİNKAYA Sayman

Yaşar BOZKURT Üye

Hatice GÜNCAN Üye

İhsan Doğan İletişim Sorumlusu

DENETİM KURULUMUZ

Hayrettin ÇAKMAK Başkan

Alattin KÜSMÜŞ Üye

Veciha Biçer Üye